8 Fiscale voordelen voor een ZZP’er

De afgelopen jaren kiezen er steeds meer mensen voor om als zelfstandig ondernemer verder te gaan. De overheid stimuleert deze keuze en maakt dit aantrekkelijk door een aantal fiscale voordelen te geven. Dit zijn fiscale aftrekposten die je belastbare winst verlagen en er uiteindelijk dus voor zorgen dat je minder belasting betaalt. De belastingdienst merkt je aan als ZZP’er als je tenminste 1225 uur per jaar en 50% van je arbeidstijd aan je bedrijf besteed. De volgende fiscale voordelen zijn er voor ZZP’ers:

 

  • Zelfstandigenaftrek

Als je ondernemer bent en aan bovenstaand urencriterium voldoet en heb je op 1 januari de AOW leeftijd nog niet bereikt dan kom je in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Voor 2019 is dit een bedrag van €7.280. Dit bedrag mag je aftrekken van de belastbare winst.

  • Startersaftrek

Was je in 1 of meer van de afgelopen 5 jaren geen zelfstandig ondernemer en paste je in deze periode niet meer dan 2 keer zelfstandigenaftrek toe? Dan mag je ook gebruik maken van de startersaftrek, voor 2019 was dit een bedrag van €2.123. Dit bedrag komt dan bovenop de zelfstandigenaftrek.

  • Meewerkaftrek

Wanneer je een fiscale partner hebt die in je bedrijf helpt, dan mag je waarschijnlijk aanspraak maken op meewerkaftrek. Door deze aftrekpost wordt de belasting die je over de winst moet betalen minder. Hoe meer uren je partner in het bedrijf werkt hoe hoger het percentage is dat je mag aftrekken van de winst. Je moet wel voldoen aan het urencriterium, je fiscale partner moet minstens 525 uur per kalenderjaar in de onderneming werken met een maximale vergoeding van 5.000 euro en mag niet in loondienst bij het bedrijf zijn.

  • MKB-winstvrijstelling

Veel ondernemers kunnen gebruik maken van de MKB winstvrijstelling van 14 procent. MKB winstvrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit 1 of meerdere ondernemingen. De vrijstelling verlaagt uw fiscale winst waardoor je minder belasting verschuldigd bent.

  • Willekeurige afschrijving

Startende ondernemers mogen de kosten voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven, dat wil zeggen dat ze zelf bepalen wanneer en hoeveel ze afschrijven. Deze aftrekpost is alleen bedoeld voor ondernemingen die recht hebben op de startersaftrek.

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Heb je moeten investeren in je bedrijf en ligt dat bedrag tussen de 2.301 en 318.449 euro, is je bedrijf gevestigd in Nederland, is je bedrijf belastingplichtig, en heb je in deze periode geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen?  Dan heb je waarschijnlijk recht op investeringsaftrek.

  • Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

Ondernemers bouwen niet automatisch pensioen op, daarvoor mogen ze eind van het jaar een bepaald bedrag van de winst reserveren voor hun oude dag. Over dit bedrag hoef je niet direct belasting te betalen, je krijgt hiervoor uitstel van betaling, je betaalt dus wel in een later stadium de belasting over het gereserveerde bedrag. Bedenk of je dit wil want dit heeft consequenties als je je bedrijf eerder staakt of bijvoorbeeld failliet gaat. Op dat moment moet namelijk afgerekend worden met de belastingdienst.

  • Zakelijke kosten

Van je opbrengsten mag je zakelijke kosten aftrekken. Alleen de kosten die je maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van je onderneming en de kosten die rechtstreeks op je onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Zakelijke kosten waarmee je te maken kunt krijgen, zijn bijvoorbeeld: huur, inrichting van kantoor of werkplaats, onderhoudskosten, verzekeringen, inkoop van materialen, reiskosten, kosten voor administratie of fiscale adviezen, kosten voor reclame, website e.d. Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter. Van deze gemengde kosten is alleen het zakelijke deel aftrekbaar.

 

Tot slot: Zorg ervoor dat je goed kijkt naar welke aftrekposten je kunt en wilt gebruiken. Soms kan het een bewuste overweging zijn om bepaalde aftrekposten niet te gebruiken. Mocht u vragen hebben hierover dan help ik u graag om een weloverwogen keuze te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met Wijnveld Advies op telefoonnummer 06-22223600.

Download ons ebook!

In ons gratis aan te vragen ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overizicht willen, vertellen wij u alles over concrete en direct toe te passen stappen die u als ondernemer kunt nemen om uw financiële huishouding beter op orde te krijgen.

Zou u dit ook willen? Vraag dan nu ons gratis ebook aan.

Ebook cover Wijnveld Advies - 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel inzicht willen

Ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen

Gedegen overzicht over de financiele situatie van uw bedrijf is als ondernemer de enige manier om juiste keuzes te maken.

Vul onderstaand uw gegevens in en download ons ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen en ga aan de slag met de inzichten die wij geven.

Bedankt voor uw aanvraag. Binnen enkele ogenblikken ontvangt u van ons een mail met de link naar het ebook.