Even het overzicht kwijt? Alle Corona hulpmaatregelen op een rij.

Even tijd voor een samenvatting: heeft u de financiële Corona hulpmaatregelen voor ondernemers nog op een rijtje? De overheid heeft een reeks regelingen in het leven geroepen om ondernemers te steunen. Ook banken, gemeenten en bijvoorbeeld pensioenuitvoerders helpen mee. Wijnveld Advies zet alles nog even op een rij.

Noodloket TOGS: Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19

Ondernemers die direct zijn getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen kunnen een beroep doen op het noodloket. Bedrijven ontvangen een tegemoetkoming van EUR 4.000 om voornamelijk de vaste lasten te betalen.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

Alle werkgevers die te maken hebben met tenminste 20 procent verwacht omzetverlies kunnen een beroep doen op de tijdelijke noodmaatregeling overbrugging voor werkbehoud. De voorwaarden zijn inmiddels bekendgemaakt.

Tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Deze tijdelijke regeling ondersteuning zelfstandigen is een aanvulling op de overige maatregelen die worden getroffen en is een uitbreiding van de reeds bestaande BBZ. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk: voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum en/of het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal. Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding een beslissing kunnen nemen.

Uitstel van betalingen van belastingen

Ondernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen komen kunnen eenvoudig uitstel van betaling vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen, omzetbelasting (btw) en andere belastingen.

Aparte betalingsonmacht niet meer nodig

Het Ministerie van Financiën heeft goedgekeurd dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is als de vennootschap (of een andere vpb-plichtige rechtspersoon) om uitstel van betaling in verband met de coronacrisis gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente

De invorderingsrente is voor alle ondernemers en zzp’ers verlaagd vanaf 23 maart 2020 van 4 procent naar 0,01 procent.

Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente

Het tarief van de belastingrente is vanaf 1 juni 2020 verlaagd naar 0,01 procent (was 8 procent voor vennootschapsbelasting en 4 procent overige belastingen). Het tarief voor de inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020.

Wijziging voorlopige aanslag

Het wordt voor ondernemers een zzp’ers gemakkelijk gemaakt de voorlopige aanslag aan te passen aan de veranderde inkomsten.

Coulance vastlegging vast contract (WW-premiedifferentiatie)

Het coulanceregime voor het op orde brengen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie, is verlengd tot 1 juli 2020 (dit was 1 april). Als op die datum de administratie niet op orde is, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) uitgebreid

Het kabinet heeft een tijdelijke faciliteit (1 jaar) opengesteld voor mkb-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het coronavirus. De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50 naar 75 procent. De provisie is verlaagd van 3,9% naar 2%.

Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) uitgebreid

Deze tijdelijke verruiming richt zich op de reguliere landbouwborgstellingskredieten en houdt in dat de staat voor 70 procent borg staat voor het gehele kredietbedrag. Dit is een verhoging van 50 procent.

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) verruimd en uitgebreid met GO-C

De hoogte van de lening waarvoor de GO garant staat, is verhoogd van 50 miljoen naar 150 miljoen euro. Het garantiepercentage is 50 procent. Het kabinet heeft besloten tijdelijk een coronamodule voor garantie op bankleningen aan de GO toe te voegen (GO-C). Het garantiepercentage van GO-C zal 80 procent (grootbedrijven met een omzet vanaf 50 miljoen euro), of 90 procent (mkb-ondernemingen met een omzet tot 50 miljoen euro) bedragen. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar.

Qredits verlaagt rente en verleent uitstel

Het kabinet ondersteunt Qredits financieel met een aanvullend bedrag van maximaal 6 miljoen euro. Qredits berekent daardoor maximaal 6 maanden een lagere rente van 2 procent en verleent uitstel van aflossingsverplichtingen.

Banken geven uitstel voor zakelijke financieringen

Banken bieden kleinere ondernemingen in alle sectoren die in de kern gezond zijn, zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Het gaat om zakelijke financieringen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten. Hiertoe hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank en BNG Bank besloten.

Pensioenuitvoerders zijn coulant

Werkgevers kunnen zich melden bij pensioenuitvoerders voor een betalingsregeling. Dat hebben de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars afgesproken.

Kijk ook op de site van het KvK: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ In een persoonlijk gesprek kunnen we geheel vrijblijvend de mogelijkheden voor uw bedrijf doornemen.

Neem gerust contact op met Ronald, 06-22223600.

Download ons ebook!

In ons gratis aan te vragen ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overizicht willen, vertellen wij u alles over concrete en direct toe te passen stappen die u als ondernemer kunt nemen om uw financiële huishouding beter op orde te krijgen.

Zou u dit ook willen? Vraag dan nu ons gratis ebook aan.

Ebook cover Wijnveld Advies - 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel inzicht willen

Ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen

Gedegen overzicht over de financiele situatie van uw bedrijf is als ondernemer de enige manier om juiste keuzes te maken.

Vul onderstaand uw gegevens in en download ons ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen en ga aan de slag met de inzichten die wij geven.

Bedankt voor uw aanvraag. Binnen enkele ogenblikken ontvangt u van ons een mail met de link naar het ebook.