De rol van de controller

Veel grotere bedrijven hebben één of meerdere controllers in dienst, maar wat is nu precies de rol van de controller?
Een controller houdt zich onder andere bezig met het opstellen van financiële rapportages, prognoses, bedrijfseconomische analyses, Balans, Verlies en Winstrekening, budgettering en de jaarrekening. Maar daarnaast houdt een goede controller zich ook bezig met niet-financiële cijfers zoals klanttevredenheid, leverbetrouwbaarheid, IT en bijvoorbeeld het inkoopproces. Hij is dus nauw betrokken en een onderdeel van de primaire bedrijfsprocessen.

De controller bewaakt de financiële resultaten van een bedrijf,  zorgt voor toegankelijke managementinformatie en geeft het management financieel advies. Op deze manier kunnen directie en management in overleg met de controller het financieel beleid uitstippelen en vertalen naar KPI’s (Key Performance Indicatoren).

 

Financiële rapportages

Frequente, accurate financiële rapportages zijn van groot belang voor je bedrijf. Ze zorgen ervoor dat je echt inzicht hebt in hoe het met je bedrijf gaat. Niet alleen een onderbuik gevoel maar de cijfers geven je het bewijs. Je kunt hierbij denken aan een dashboard waarin de gewenste informatie in één oogopslag inzichtelijk is.

 

Bedrijfseconomische analyses

Bedrijfseconomische analyses kunnen antwoord geven op veel voorkomende vragen in je onderneming zoals: Wat is de te verwachten omzet? Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten? Welke productgroepen zijn het meest rendabel? Wat zou een aanpassing in de prijsstelling teweeg brengen? Hoe zit het met de cashflow in het bedrijf?

 

Budgettering

Een budget geeft inzicht in inkomsten en uitgaven. Het is ook bedoeld als middel voor het management om te sturen. Een budget of begroting is de vertaalslag van strategie en doelstelling naar financiën dus kosten en opbrengsten maar ook eventueel benodigd geld voor investeringen.

 

Jaarrekening

Een controller kan de jaarrekening opstellen. Voor onder andere NV’s en BV’s is het verplicht jaarlijks hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De jaarrekening geeft inzicht in de financiën van het bedrijf. Het is vaak onderdeel van het jaarverslag, waarin teruggeblikt wordt op de bedrijfsactiviteiten van afgelopen jaar en toegelicht wordt hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

Ook voor kleinere bedrijven is het vaak wenselijk dat er een jaarrekening wordt opgesteld. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een zakelijke lening of een hypothecaire lening voor een ZZP’er zal de bank meteen vragen naar de jaarrekening.

 

Managementinformatie

Onder managementinformatie valt alle informatie die de leiding van de onderneming nodig heeft om de onderneming van dag tot dag te besturen. Dit gaat bijna altijd over verkoopinformatie, en daarnaast, afhankelijk van het type bedrijf over productiecijfers, kosteninzichten, personele getallen en ook inkoopinformatie. Voor een juiste presentatie en eenvoudig overzicht wordt hiervoor gebruik gemaakt van KPI’s. Deze Key Performance Indicatoren geven snel inzicht in de status. Het opstellen en volgen van de KPI’s is maatwerk en specifiek voor een bedrijf en de gebruikte systemen.

 

Financieel advies

Een controller adviseert het management op financieel gebied. In overleg wordt het financieel beleid uitgestippeld en de KPI’s bepaald. Aangezien de controller nauw betrokken is bij de bedrijfsprocessen is hij in staat een goede gesprekspartner te zijn.

 

Financieel beleid

Het management bepaalt in samenspraak met de controller het financieel beleid van de onderneming. Het zijn de spelregels voor de organisatie voor wat betreft het omgaan met geld. Als ondernemer moet je altijd beschikken over genoeg geld om je verplichtingen te kunnen voldoen. Zodra dit niet het geval is dienen zich snel problemen aan. Kosten kunnen niet meer betaald worden, aanmaningen vallen op de mat, de belastingdienst komt met boetes. Voor je het weet gaat het helemaal mis. Als ondernemer moet je dus zorgvuldig met je geld omgaan! Een goed financieel beleid helpt je hier bij.

 

KPI’s

De Kritische Prestatie Indicatoren zijn variabelen of wel getallen die gekoppeld zijn aan een prestatie. Aan de hand van een zorgvuldig opgestelde KPI kun je eenvoudig meten hoe het ervoor staat. Door dit cijfer, aantal of percentage krijg je direct inzicht in zaken die je als belangrijk hebt aangemerkt voor je bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de winst, het aantal klanten, het aantal leads, aantal gesprekken met klanten, verkoopprijzen, gegeven korting, klachten, voorraadniveau’s, noem maar op.

 

Controller for a day

Bent u als ondernemer toe aan meer structuur in uw financieel beleid? Maar is het aannemen van een controller nog een stap te ver? Wij bieden de dienst “Controller for a day” aan, waarbij bovenstaande zaken de aandacht krijgen die nodig is, maar dan voor een beperkt aantal uren per week, maand of kwartaal.

Neem contact op voor meer informatie.

Download ons ebook!

In ons gratis aan te vragen ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overizicht willen, vertellen wij u alles over concrete en direct toe te passen stappen die u als ondernemer kunt nemen om uw financiële huishouding beter op orde te krijgen.

Zou u dit ook willen? Vraag dan nu ons gratis ebook aan.

Ebook cover Wijnveld Advies - 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel inzicht willen

Ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen

Gedegen overzicht over de financiele situatie van uw bedrijf is als ondernemer de enige manier om juiste keuzes te maken.

Vul onderstaand uw gegevens in en download ons ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen en ga aan de slag met de inzichten die wij geven.

Bedankt voor uw aanvraag. Binnen enkele ogenblikken ontvangt u van ons een mail met de link naar het ebook.