7 aandachtspunten voor goed financieel beleid

Het management bepaalt in samenspraak met de controller het financieel beleid van de onderneming. Het zijn de spelregels voor de organisatie voor wat betreft het omgaan met geld. Als ondernemer moet je altijd beschikken over genoeg geld om je verplichtingen te kunnen voldoen. Zodra dit niet het geval is dienen zich snel problemen aan. Kosten kunnen niet meer betaald worden, aanmaningen vallen op de mat, de belastingdienst komt met boetes. Voor je het weet gaat het helemaal mis. Als ondernemer moet je dus zorgvuldig met je geld omgaan! Een goed financieel beleid helpt je hier bij. Daarom hebben wij een checklist opgesteld met een aantal aandachtspunten voor goed financieel beleid.

 

1. Maak een goede planning

Maak een goede planning en stel deze maandelijks bij. Een liquiditeitsbegroting helpt je om inzichtelijk te maken hoeveel vrij besteedbaar geld je op een bepaald moment in het jaar verwacht te hebben. Per maand laat je zien hoeveel inkomsten je verwacht te krijgen en hoeveel uitgaven je moet doen. In de basis is het simpel: zorg ervoor dat je inkomsten altijd hoger zijn dan je uitgaven. Omdat dit altijd een momentopname is dien je je planning steeds bij te stellen als er nieuwe inzichten zijn. Zorg ervoor dat je minimaal maandelijks je planning update.

 

2. Zet geld apart voor de fiscus

Er is één crediteur die je eigenlijk altijd op tijd moet betalen, en dat is de belastingdienst. Afgezien van de automatisch opgelegde boetes wil je hier eigenlijk geen discussie over. Het geeft heel veel rust als je de te betalen inkomstenbelasting voor een IB ondernemer of de VpB voor een BV maandelijks apart gaat zetten. Daarnaast moet je jaarlijks een bedrag reserveren voor de bijdrage zorgverzekeringswet. Als je geld hiervoor apart zet heb je ook gelijk een beter beeld op je actuele situatie als het gaat om je vrij beschikbare liquide middelen.

 

3. Zet geld apart voor af te dragen BTW

Iedere maand, kwartaal of jaar moet je , afhankelijke van je onderneming, BTW aangifte doen. Zodra dit gedaan is moet je het verschuldigde bedrag overmaken aan de belastingdienst. Zodra je winst maakt zul je de door jou gefactureerde en ontvangen BTW van je klanten af moeten dragen aan de belastingdienst. De door jou betaalde BTW op bedrijfskosten mag je hierop in mindering brengen. Zorg dus dat je maandelijks een reservering maakt voor de af te dragen BTW.

 

4. Verzeker bepaalde risico’s

Bepaalde risico’s kun je zelf niet lopen. Je kunt bijvoorbeeld langdurig ziek worden of schade veroorzaken bij een opdrachtgever. Dit is voor ieder bedrijf anders dus kijk kritisch naar de verzekeringen die jouw bedrijf nodig heeft. Denk hierbij aan:

  • Een inboedel en opstalverzekering
  • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Een bedrijfs- en beroeps aansprakelijkheidsverzekering
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Pensioen

 

5. Reserveren voor investeringen in de toekomst

Bijna elke ondernemer moet investeringen doen in zijn bedrijf om te kunnen starten maar ook na een aantal jaar omdat bepaalde machines of auto’s aan vervanging toe zijn. Om die investeringen dan opnieuw te kunnen doen is het verstandig hiervoor jaarlijks een bedrag te reserveren. Je doet dit door de aanschafwaarde minus de restwaarde te delen door de geschatte levensduur. Als je bijvoorbeeld een auto rijdt van 35.000 euro met een restwaarde van 10.000 euro na 5 jaar dan is de jaarlijkse afschrijving (35.000-10.000):5 = 5.000 euro per jaar.

 

6. Zorg voor een financiële buffer voor mindere tijden

Eigenlijk iedere ondernemer krijgt er op een bepaald moment mee te maken. Financieel mindere tijden. Een paar maanden dat het wat minder gaat of een grote opdracht die opeens aan je neus voorbij gaat. Dit gebeurt vrijwel iedere ondernemer wel eens. Als je zorgt dat je je zaken financieel op orde hebt hoeft dit niet het einde van je ondernemerschap te betekenen. Een paar maandsalarissen achter de hand houden kan al heel veel schelen. Het een en ander is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. De een kan wat meer risico nemen als de ander.

 

7. Verbeter je cashflow

De cashflow is een indicator voor de mate waarin een onderneming in staat is geld te genereren. Let op: dit is iets anders dan winst maken!. De cashflow kijkt enkel naar de factoren die van belang zijn voor het banksaldo. Er zijn verschillende manieren om je cashflow te verbeteren:

  • Denk aan de debiteurenbeheer: zorg dat je tijdig openstaande bedragen ontvangt;
  • Tijdige facturatie: hoe langer je wacht met factureren, hoe langer je op het geld moet wachten;
  • Aan de andere kant: kijk naar mogelijkheden hoe je zo laat mogelijk jouw leveranciers betaalt, alles natuurlijk binnen de afspraken; wellicht zijn er ook nog andere afspraken mogelijk met leveranciers.
  • Maak alleen gebruik van betalingskortingen als de liquiditeitsprognose dat toelaat.

Tot slot: Zorg ervoor dat je altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Daarvoor moet je administratie op orde zijn, maar ook heb je inzicht nodig in je cijfers. Als dit niet je sterkste kant is schakel dan externe hulp in.

Download ons ebook!

In ons gratis aan te vragen ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overizicht willen, vertellen wij u alles over concrete en direct toe te passen stappen die u als ondernemer kunt nemen om uw financiële huishouding beter op orde te krijgen.

Zou u dit ook willen? Vraag dan nu ons gratis ebook aan.

Ebook cover Wijnveld Advies - 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel inzicht willen

Ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen

Gedegen overzicht over de financiele situatie van uw bedrijf is als ondernemer de enige manier om juiste keuzes te maken.

Vul onderstaand uw gegevens in en download ons ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen en ga aan de slag met de inzichten die wij geven.

Bedankt voor uw aanvraag. Binnen enkele ogenblikken ontvangt u van ons een mail met de link naar het ebook.