Ruilhandel, een mooie mogelijkheid?

De ruilhandel lijkt steeds populairder te worden. Maar hoe zit het met de BTW als u goederen of diensten ruilt in plaats van ervoor te betalen? Zitten hier haken en ogen aan in administratieve zin? Ruilhandel ofwel Bartering is een van de oudste vormen van handel drijven die steeds meer gebruikt wordt. Het kan voor ondernemers liquiditeitsvoordelen bieden aangezien er geen geld benodigd is. Bartering is een financiële term voor “ruilprestaties zonder tussenkomst van geld”, dus met gesloten beurzen worden goederen of diensten geruild.

Waarde voor de BTW

Voor de heffing van btw moet er een ‘waarde’ zijn waarover btw wordt berekend. Meestal is dat de prijs die de afnemer en de leverancier zijn overeengekomen. In de btw wordt deze maatstaf met de term ‘vergoeding’ aangeduid. Maar bij ruilprestaties bestaat deze vergoeding niet uit geld, maar uit een tegenprestatie (deels) in natura. Dan bestaat de vergoeding uit de totale waarde van de tegenprestatie, te weten de waarde van de prestatie in natura en het eventueel betaalde bedrag in geld. Voor de btw worden de ruilprestaties dus op een geldbedrag gewaardeerd.

Hoe nu in de praktijk?

  1. Bepaal de waarde van het geruilde goed of de dienst op basis van de door u ontvangen goederen en/of diensten (let op: de waarde inclusief btw);
    bepaal welk btw-tarief er geldt voor de door u ontvangen goederen of de voor u verrichte diensten: 6% of 21%;
  2. Vermenigvuldig de waarde van het goed of de dienst met 6/106 of 21/121; dit geeft het btw-bedrag.
  3. Deels geld ontvangen? Heeft u geld ontvangen bij de ruil? Dan telt u dit bedrag voor de berekening van de btw op bij de waarde van het geruilde goed of de geruilde dienst.

 

Facturen zijn verplicht

Bij een ruiltransactie vermeldt u, naast de verplichte gegevens, de waarde van het ontvangen goed of de verrichte dienst en de btw die daarover berekend moet worden op de factuur. Vindt de ruil geheel in natura plaats, dan moet u de waarde van het geruilde goed of de ge­­ruilde dienst vaststellen en op de factuur vermelden. Dit gelijk aan de waarde van de tegenprestatie.

Aftrek van voorbelasting. Het is belangrijk dat beide ondernemers een factuur uitreiken want alleen dan is aftrek van voorbelasting mogelijk. Om te bepalen of u recht op aftrek heeft, moet u drie dingen toetsen:

  • u heeft als ondernemer (in het kader van uw be­­drijf) de ruilprestatie ontvangen;
  • de btw is op een – op de voorgeschreven wij­­ze opgemaakte – factuur aan u in rekening ge­­bracht; en
  • het geruilde goed of de verrichte dienst wordt gebruikt voor met btw belaste activiteiten.

Zo niet, dan werkt de niet-verrekenbare btw kostprijsverhogend.

U kunt er van uitgaan dat dit soort transacties bijzondere aandacht krijgen bij een belastingcontrole, dus zorg ervoor dat uw documentatie op orde is.

Download ons ebook!

In ons gratis aan te vragen ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overizicht willen, vertellen wij u alles over concrete en direct toe te passen stappen die u als ondernemer kunt nemen om uw financiële huishouding beter op orde te krijgen.

Zou u dit ook willen? Vraag dan nu ons gratis ebook aan.

Ebook cover Wijnveld Advies - 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel inzicht willen

Ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen

Gedegen overzicht over de financiele situatie van uw bedrijf is als ondernemer de enige manier om juiste keuzes te maken.

Vul onderstaand uw gegevens in en download ons ebook: 7 inzichten voor ondernemers die beter financieel overzicht willen en ga aan de slag met de inzichten die wij geven.

Bedankt voor uw aanvraag. Binnen enkele ogenblikken ontvangt u van ons een mail met de link naar het ebook.